Het verschil tussen zicht en zien
Zicht Zien
is het reflexmatig antwoord op licht.
Een lichtprikkel komt het oog binnen via de pupil en verspreidt zich over het netvlies waar hij omgevormd wordt tot neurale energie. Deze energie wordt overgebracht naar de visuele cortex.
Zicht is INPUT.
is de interpretatie van de visuele input.
Van zodra de neurale energie in de cortex is aanbeland, begint het zien. Zien is het proces dat ons in staat stelt betekenis te geven aan de visuele input.
Zien is OUTPUT.
Het zien kunnen we ontrafelen in verschillende deelvaardigheden:
Visuele technische vaardigheden oogbeweging of oculomotoriek
is nodig voor de lokalisatie van wat we willen zien
scherpstelling of accommodatie
is nodig om de juiste vorm waar te nemen
oogsamenwerking of binoculariteit
is nodig voor een driedimensionele waarneming
Visuele perceptuele vaardigheden Perceptie betekent waarneming.
Visuele perceptuele vaardigheden zijn ondermeer:
het onthouden van wat we zien (visueel geheugen)
het verder vervolledigen van visuele informatie die nog ontbreekt (visuele sluiting)
het naar de voorgrond halen van belangrijke visuele informatie (figuurgrond waarneming)
het ontrafelen (analyse) en samenvoegen (synthese) van visuele informatie
Visuomotorische vaardigheden Visuomotoriek is het motorisch weergeven of reproduceren van het visueel waargenomene, bijvoorbeeld iets overtekenen of –schrijven

Om het verschil tussen zicht en zien te illustreren, nodigen we u uit om de volgende test te doen
Kijk rustig naar onderstaande foto met witte en grijze vlekken.
Krijgt deze foto betekenis voor u?
Misschien ziet u alleen maar vlekken?
Dit betekent dat u al wel zicht hebt, maar nog geen zien.
Wanneer u aan deze vlekken betekenis kan geven ontstaat zien.
Dit proces van betekenis toekennen aan visueel waargenomen prikkels is voor ieder van ons verschillend. De ene kan het vlugger zien dan de andere en het is ook mogelijk dat de ene iets anders meent te zien dan de andere. Zien is een individueel gebeuren.
Als u meent te weten wat de foto voorstelt of er niet in slaagt de betekenis ervan te doorgronden kan u op onderstaande toets klikken voor het juiste antwoord.
Eens betekenis aan de foto werd toegekend, heeft het leerproces van het zien zich voltrokken.
Zien is dus het vermogen om te interpreteren wat men ziet.
Scherp zicht alleen vormt geen enkele waarborg voor goed zien.
De functioneel optometrist is de specialist van het functionele zien
en zal naast het zicht ook het zien onderzoeken.