Functioneel optometrie in de wereld
Optometric Extension Program
De optometrie ontstond als wetenschap in de Verenigde Staten in het begin van de twintigste eeuw. Al vrij snel was er een groep optometristen die het zien op een holistische en functionele manier ging benaderen, omwille van de beperkingen die het Ďklassiekeí optometrische model inhield. Dit Ďcameramodelí voldeed niet aan de realiteit van een aantal visuele problemen en evenmin kon alles verklaard worden vanuit erfelijkheid. In 1928 werd, onder leiding van Dr. A.M. Skeffington, de organisatie Optometric Extension Program (OEP) opgericht, een wetenschappelijke vereniging die tot op vandaag de functionele optometrie wereldwijd promoot. De OEP heeft in vele landen een afdeling, ook in BelgiŽ. Guy Naegels is nationaal directeur voor BelgiŽ van OEP. Op de website van OEP kan u een hele waaier aan informatie vinden over functionele optometrie.
College of Optometrists in Vision Development (COVD)
Is een Amerikaanse professionele en wetenschappelijke organisatie die functioneel optometristen certifieert, dit wil zeggen hen de bevoegdheid toekent om visuele ontwikkelingsprocessen te onderzoeken en te behandelen. Een functioneel optometrist moet een jarenlange postgraduaatstudie doormaken en examens afleggen waarbij hij zijn bekwaamheid moet bewijzen vooraleer hij van COVD het Fellowship toegekend krijgt. Op de website van COVD kan u nagaan wie wereldwijd deze certifiŽring gekregen heeft en kan u ook een heleboel informatie over functionele visuele problemen vinden.
Vision Therapy Information - Vision Therapy Procedures
Deze links bieden heel wat informatie over functionele visuele problemen, meer specifiek over visuele training. Ook veel gestelde vragen over visuele training komen er aan bod.
Parents Active for Vision Education
Deze website werd ontwikkeld door ouders van kinderen die door functionele optometrie en visuele training werden geholpen. Op deze website kan u allerhande informatie vinden die door ouders van kinderen met visuele problemen werd verzameld, meestal in een eenvoudige taal.
Vision Therapy Stories
Op deze website kan u meer dan 475 getuigenissen lezen van succesvolle behandelingen met optometrische visuele training. Deze getuigenissen werden in de USA zowel door cliŽnten (kinderen en volwassenen) als door ouders en leerkrachten neergeschreven. Al deze mensen hebben zich bereid verklaard hun verhaal te vertellen en de meeste hebben toestemming gegeven om hun naam en foto te publiceren.