Wat is optometrische visuele training?
Optometrische visuele training is een methode om met oefeningen veranderingen teweeg te brengen in de wijze waarop iemand visueel informatie verwerkt.
Optometrische visuele training bestaat al meer dan 50 jaar in de Verenigde Staten en heeft een enorme ontwikkeling gekend sindsdien. Optometrische visuele training is géén oogspiertraining. Het is visuele ontwikkelingstraining. Een optometrisch visueel trainingsprogramma zal een ontwikkelingsverloop kennen, waarbij visuele ontwikkelingsprocessen gerespecteerd worden.

Eigenlijk is optometrische visuele training een training in ‘leren’ zien.

Er bestaan vele honderden visuele trainingstechnieken voor elke visuele vaardigheid. De visuele trainingsoefeningen worden aangepast aan de individuele noden van de cliënt en diens leeftijd. In principe kan optometrische visuele training vanaf ongeveer 3 jaar worden aangewend. Alles hangt af van de communicatiecapaciteit van het kind. Een plafondleeftijd voor visuele training is er niet. Ook senioren kunnen visuele training volgen voor bepaalde visuele problemen.

Heel wat visuele vaardigheden kunnen getraind worden.
Niet alleen gezichtsscherpte kan worden verbeterd, maar ook visueeltechnische vaardigheden zoals oogbewegingen, scherpstelling en oogsamenwerking kunnen worden geoptimaliseerd en beter op elkaar afgestemd.
De visuele waarneming kan eveneens worden getraind: visueel geheugen, visuele discriminatie, visuele analyse en synthese, visuele aandacht,… kunnen worden ontwikkeld door middel van speciaal daartoe ontworpen procedures.
Ook visueel-ruimtelijke processen worden in trainingsschema’s opgenomen. De visuomotoriek wordt eveneens getraind, of het nu grove oog-handcoördinatie betreft of fijne visuomotoriek zoals schrijven en tekenen. De integratie zien-voelen, zien-horen, zien-bewegen, zien-denken, zien-leren wordt versterkt, daar waar nodig.

Na het functioneel visueel onderzoek of het functioneel optometrisch ontwikkelingsonderzoek kan de functioneel optometrist een visueel trainingsvoorstel doen. Hij zal dan, al naargelang het probleem, het aantal visuele trainingssessies en hun frequentie bepalen. In Centrum Beter Zien wordt gestreefd naar een evenwicht waarbij het aantal bezoeken aan het Centrum tot het minimum beperkt worden, maar waarbij toch datgene voorzien wordt wat nodig is om het verwachte resultaat te verkrijgen. Er zal ook enkel visuele training worden voorgesteld wanneer de kans op succes reëel is, zoniet zal visuele training worden afgeraden.

Trainingssessies zijn over het algemeen individueel, duren 40 minuten en worden afhankelijk van het probleem hetzij wekelijks, hetzij veertiendagelijks gehouden. In zo’n trainingssessie worden verschillende technieken aangewend, sommige gebruik makend van speciaal daartoe ontworpen toestellen.
Op het einde van een trainingssessie worden meestal ook enkele procedures uitgelegd die thuis gedurende een kwartiertje per dag moeten worden ingeoefend. Deze thuistraining heeft tot doel datgene wat geleerd werd op de trainingssessie te integreren. Alle materiaal voor thuistraining wordt meegegeven. Het aantal trainingssessies varieert al naargelang het probleem, maar wordt duidelijk overeengekomen voor aanvang van de training.

Na het volgen van een trainingsprogramma kan het in bepaalde gevallen van progressieve visuele problemen voorkomen dat er onderhoudstrainingssessies worden voorgesteld die dan maandelijks worden georganiseerd. Er bestaan ook groepstrainingen voor bepaalde doelgroepen.

Om na te gaan welke problemen met optometrische visuele training kunnen worden benaderd kunt u de rubriek ‘Voor wie kan functionele optometrie nuttig zijn?’ raadplegen.