Publicaties van Guy Naegels
Een aantal publicaties van Guy Naegels, FO, FCOVD, FAAO
inhoud lezen Visuele Training en aanpak van leermoeilijkheden - Deel 1 in Optomagazine 2003/06, p. 4–11
inhoud lezen Visuele Training en aanpak van leermoeilijkheden - Deel 2 in Optomagazine 2004/01, p. 4–9
inhoud lezen Visuele screening bij kleuters en lagere schoolkinderen: de NSUCO en DEM-tests in Optomagazine 2005/05, p. 6–13
inhoud lezen Models used to treat and remediate learning disabilities in Belgium and the Netherlands and their relation to behavioral optometry in Journal of Behavioral Optometry, volume 14/2003 nr 3, p. 65–70
The Development of Sight, Sight and Development. Functional Optometric Evaluation and Training in Voluntas (UIA) jan 1998, p. 8
inhoud lezen Optometrische evaluatie en training in de tennissport in Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen 1995/nr 62, p. 29–35
Evaluatie en training van visuele vaardigheden in Zit stil, tijdschrift van de gelijknamige vereniging van ouders van kinderen met ADHD, 1992
inhoud lezen Functionele Optometrie en Leermoeilijkheden in Persoon en Gemeenschap, Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs 44ste jaargang nr 8, april 1992, p. 304–322
inhoud lezen Het werkterrein van de functionele optometrie in Optomagazine, 1992/4, p. 11-21 (ook gepubliceerd in Frans)
inhoud lezen Myopia, a behavioral problem? in Communication Société d’Optométrie d’Europe, nr 134, oct 1991, p. 17–22
De relatie tussen Zien en Leren in Kijker, tijdschrift van het Instituut voor Optometrie van België, vol. 17-3 en vol. 17-4, 1991, p. 108-191
inhoud lezen Training van visuele vaardigheden in de pijler, kwartaalblad van ‘balans’, landelijke vereniging van ouders van kinderen en van (jong)volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen, waaronder m.b.d. en dyslexie, uitgave december 1989, p. 10–12
inhoud lezen Functionele Optometrie toegepast in de sport in Tijdschrift voor sportverzorging, 3/1987, p. 11–13 en 4/1987, p. 4–6
Onderzoek en Behandeling van kinderen met lees- en leermoeilijkheden vanuit de ontwikkelingsoptometrie in Leesmoeilijkheden, recente visies, Caroline Andries (ed.), Acco Leuven/Amersfoort, 1986, p. 33–75
Artikels in de pers m.b.t. optometrie waar Guy Naegels aan meewerkte
Een frisse kijk, Fit en gezond, 04/2000, Cathérine Ongenae
Zoeken naar extra dimensie, Het Binnenhof (NL), Peter Alleblas
Visuele Training, Feeling, 18/1991, Carine Wijffels
Als lezen geen lolletje is, TV Express, 45/1989, Myriam Van Loon
Iedere uil kan leren zien, Gazet Van Antwerpen, 6/9/1998, Katelijne Theuwissen
Klassieke optische model is achterhaald, Optissimo, 1990, Lieven Bax
Optometristen leerden mij scheelkijken, Gazet Van Antwerpen, 21/03/1989
Het oog van de meester, Knack, 3/1989, Lieve Blancquaert
Dossier Optometrie, Artsenkrant, 434/1988,
Oog om oog, Gazet Van Antwerpen, 4/4/1986, Myriam Van Loon
Zonder bril kan het ook, Panorama, 62/3 18/01/1980, Max Van De Velde
TV en Radioprogramma’s waar Guy Naegels aan meewerkte
BRT 1 TV, 1990, programma Oogappel: Optometrie
BRT 1 Radio, 1989, interview in Voor de Dag: Optometrie en Leermoeilijkheden
BRT 1 TV, 1988, programma Gezondheid: Optometrie