Optometrie in de media
Slecht leren begint met slecht zien.
Als docenten optometrie en leerstoornissen aan de bacheloropleiding van EHSAL hogeschool te Brussel werkten Guy Naegels en Katelijne Theuwissen mee aan de totstandkoming van wetenschappelijk onderzoek betreffende het voorkomen van visuele problemen bij kleuters en basisschoolkinderen. In het kader van de klinische opleiding van de laatstejaars studenten optometrie werden in de periode van 2001 – 2005 onder hun toezicht meer dan 500 kinderen gescreend op hun visuele lees- en leervoorwaarden aan de hand van 16 verschillende visuele tests.
De testresultaten van deze screening werden op de Hogeschool in een toegepast wetenschappelijk onderzoek statistisch verwerkt door Robert Marquet, doctor in de biologie en Dirk Smits, doctor in de psychologie. Deze resultaten werden gepubliceerd onder de titel ‘Functioneel optometrische screening bij 500 kinderen’, eindrapport PWO-project, Robert Marquet, Dirk Smits en Guy Naegels, bacheloropleiding Optiek en Optometrie, EHSAL, 2005.

Kinderen met leerproblemen hebben tot 18% meer visuele stoornissen dan kinderen zonder leerproblemen. Ze hebben meer moeite om scherp te zien, om hun blik te focussen op woorden en cijfers of om afstanden in te schatten. Ze verwerken visuele informatie minder efficiënt dan andere kinderen en hun ogen zijn sneller vermoeid.

Het artikel in bijlage bevestigt wat internationaal onderzoek al geruime tijd aantoont, namelijk dat er een relatie bestaat tussen visuele leervoorwaarden en leerprestaties en dat bij kinderen met leermoeilijkheden visuele problemen vaker voorkomen.

Lees hierover meer in het tijdschrift Klasse ‘Slecht leren begint met slecht zien’.
in Klasse nr 163, maart 2006
Een frisse kijk.
Computerschermen, flitsende televisiebeelden, schreeuwerige verlichting ... onze ogen krijgen het de hele dag door hard te verduren, en kunnen best wat extra aandacht gebruiken. Bijvoorbeeld met deze eenvoudige turnoefeningen voor uw kijkers.
in Fit & Gezond, april 2000
Visuele training: leren om je ogen goed te gebruiken.
Wie problemen heeft bij het zien, heeft niet altijd onmiddellijk een bril nodig. In de optometrie gaat men ervan uit dat zien een aangeleerd proces is, en dat bepaalde zichtproblemen kunnen ontstaan door verkeerde gewoonten, factoren uit de omgeving en dergelijke. Visuele training kan die problemen dan soms uit de weg ruimen.
in Feeling, 18/1991