Een beetje geschiedenis ...

1979 Centrum Beter Zien, afdeling Centrum voor Visuele Training, startte officieel haar activiteiten op 1 oktober 1979 op de huidige locatie in Berchem.
Guy Naegels, toen net terug van een specialisatieopleiding functionele optometrie aan onder meer de State University van New York was sterk onder de indruk van de mogelijkheden van visuele training gekomen en wilde, naar Amerikaans voorbeeld, een gesloten centrum oprichten waar uitsluitend functioneel optometrische visuele zorgen werden verstrekt.

Dit bleek in die dagen een erg gedurfd project dat trouwens aanvankelijk op veel argwaan en zelfs tegenstand van de klassieke visuele zorgverstrekkers botste. Dat je met visuele training visuele problemen kon tegengaan werd als ‘onwetenschappelijk’ afgedaan.
Het uitgangspunt waarbij ‘zien’ als leerproces werd benaderd en waarbij een relatie tussen zien en leren en tussen zien en gedrag werd gelegd, alsook de mogelijkheid om met visuele training visuele klachten te voorkomen en te verminderen werd toen evenwel in de USA sterk benadrukt én onderwezen aan verschillende universitaire faculteiten optometrie.
Ook in België bleek dit concept onmiddellijk te beantwoorden aan een vraag die bij veel mensen leefde. De activiteit groeide zeer snel uit, mede dankzij het vertrouwen van vele professionelen in de medische-, paramedische- en psychopedagogische wereld.
1981 Vrij snel kwam Guy Naegels tijd te kort om alleen te beantwoorden aan de steeds groeiende vraag naar functioneel visueel onderzoek én training. In 1981 werd de staf aangevuld met enthoesiaste oud-studenten van het toenmalige ‘Studiecentrum voor Toegepaste Optische Wetenschappen’ te Brussel, waar Guy Naegels optometrie doceerde.
Hij leerde zijn nieuwe medewerkers, pas afgestudeerde optometristen, de principes van visuele training aan en richtte zich zelf meer en meer op onderzoek van visuele klachten waarbij hij dan alle oefeningen voor de cliënten voorbereidde.
1986 Gaandeweg werden de ‘visuele therapeuten’ door permanente vorming meer en meer autonoom in het uitwerken van visuele trainingsprogramma’s die na onderzoek door Guy Naegels werden voorgeschreven en kon hij zich meer en meer op functioneel optometrische diagnostiek en onderzoek richten.
Ook engageerde hij zich als docent in het hoger onderwijs voor optometrie.
Door de jaren heen groeide de staf uit tot een ploeg van vier ‘visueel therapeuten’ die samen voorzien in meer dan honderd visuele trainingsessies per week.
Ook kwam er, door het vele administratieve werk, vanaf 1986 een secretaresse de staf vervoegen, waardoor de optometristen zich meer en efficiënter konden concentreren op hun werk.
2002 De informatisering van heel de activiteit van het Centrum biedt de mogelijkheid om nog meer tijd te besteden aan de inhoud, vermits administratieve opdrachten nu aan de computer kunnen toevertrouwd worden.

Op vlak van optometrische diagnostiek en analyse enerzijds en functionele visuele training anderzijds volgt Centrum Beter Zien de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en toetst die aan de praktijk.
Centrum Beter Zien is niet alleen een plaats waar men zich functioneel visueel kan laten onderzoeken en begeleiden, het is ook een Centrum waar vorming wordt gegeven aan optometristen die zich willen specialiseren in het functionele zien.

Vandaag is Centrum Beter Zien toonaangevend in Vlaanderen voor wat betreft functionele visuele zorgen en heeft in meer dan twintig jaren activiteit gelegenheid gehad om honderden mensen met visuele problemen te helpen.