Artikels op Internet van Guy Naegels
Visuele Training in de functionele optometriepraktijk en de aanpak van leermoeilijkheden. Deel 1
  Deel 2
Dit artikel is een publicatieversie van het eerste deel van de lezing gehouden door Guy Naegels op het International Congress of Behavioral Optometry te Versailles, Frankrijk, in november 2002. In dit artikel situeert Guy Naegels de functioneel optometrische benadering in de bestaande modellen voor aanpak van leermoeilijkheden: basisfunctietraining, taakanalyse en procesanalyse. Hij ontkracht de stelling dat visuele training enkel een soort vaardigheidstraining zou zijn en toont aan dat visuele training resultaat heeft dat niet zelden goed wordt overgedragen naar het schoolse leerproces.
Deel 1 in OPTOMagazine, nummer 06/03
Deel 2 in OPTOMagazine, nummer 01/04
Training van visuele vaardigheden.
Niemand zal betwisten dat goed “zien” belangrijk is bij lezen, schrijven, rekenen, kortom bij alles wat met leren te maken heeft. Wat echter weinig mensen weten is dat goed “zien” veel meer omvat dan scherp zien. Een goede gezichtsscherpte is zeker géén waarborg dat de wijze waarop men informatie via de ogen opneemt en verwerkt moeiteloos en foutloos zou verlopen! Dit artikel over functionele optometrie wil hierover duidelijkheid brengen.
in De Pijler, kwartaalblad van balans, landelijke vereniging van ouders van kinderen en van (jong)volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen, editie december 1989
Het werkterrein van de functionele optometrie.       ( klik hier voor de franstalige versie )
Dit artikel licht aan opticien-optometristen de basisfilosofie van de functionele optometrie toe. Daarnaast wordt een overzicht van het werkterrein van de functionele optometrie gegeven. De taal van dit artikel is vrij technisch, maar toch kan ook de leek zich een beeld vormen van de mogelijkheden waarover de functionele optometrie beschikt om verschillende visuele problemen te benaderen.
in OPTOMagazine, editie 92/4
Optometrische evaluatie en training in de tennissport.
Het visuele systeem, als dominante sensoriële modaliteit , is van groot belang bij sporten waarbij snelle voorwerpen dienen waargenomen te worden en waarbij onder meer oog-hand coördinatie bepalend is voor de prestatie. Racketsporten, en de tennissport in het bijzonder, zijn sporten waar het visuele systeem een dominante rol speelt en waar goede visuele vaardigheden de sportprestatie mee bepalen.
in Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen, 1995/62
Models used to treat and remediate learning disabilities in Belgium and the Netherlands and their relation to behavioral optometry.
Optometrists in Belgium and the Netherlands were among the Europe to adopt and espouse behavioral optometry. Nevertheless, some 30 years later it is still not widely practiced in these countries. The author seeks to gain more recognition for and utilization of behavioral optometry, particularly with regard to learning disabilities. He discusses three models that are used by education and psychology in Belgium and the Netherlands and demonstrates how they are compatible with behavioral optometric philosophy and regimens. He proposes methods to apply and communicate these similarities and behavioral changes as the result of optometric interventions to the other involved professions and the patient’s parents or agents.
in Journal of Behavioral Optometry, 14 - 2003/3
Functionele optometrie en leermoeilijkheden.
Samenvatting van het referaat van 27 maart 1992 aan de Vrije Universiteit Brussel op het symposium 'De schijwerper op alternatieve aanpakken van lessstoornissen'.
Optometrische visuele training is géén training voor less- of leermoeilijkheden. Met visuele training kunnen wél visuele dysfuncties, die vaak worden vastgesteld bij kinderen met lees- en leermoeilijkheden, worden aangepakt. Deze dysfuncties kunnen van die aard zijn dat zij een negatieve invloed hebben op leervaardigheden en kunnen zelfs educatieve interventies bemoeilijken. Zien is immers van groot belang bij leren, en 'zien' is aangeleerd en trainbaar.
in Persoon en gemeenschap, april 1992
Visuele screening bij kleuters en lagere schoolkinderen: de NSUCO en DEM-tests.
Het gaat hier ondermeer over het testen van de visus, de oogsamenwerking, de oogbewegeingen, het kleurenzicht, de visuomotorische ontwikkeling en de visuele perceptie. De scholen waar de kinderen getest worden, bleken ook geïnteresseerd in de testresultaten, omdat deze verborgen visuele problemen aan het licht kunnen brengen én indicaties kunnen inhouden met betrekking toto schoolrijpheid.
in OPTOMagazine, 03/05
Myopia, a behavioral problem ?
There always has been a "fatalistic post factum" approach toward Myopia among visual practitioners. The fact that individuals with Myopia often show some typical behavioral signs is not accepted as a causative factor, but explained as a behavioral adaptation towards Myopia. In the Center for Visual Training in Antwerp, many myopic and pre-myopic individuals have been folmowed during a period of five to ten years. A summary will be given of the used behavioral exam routine, specific data, effects of behavioral visual training, visual hygiene and lenses on myopic progress and behavior.
in Société d'optometrie d'Europe, communication 134
Functionele optometrie toegepast in de sport. Deel 1
  Deel 2
In de sportwereld is het woord TRAINING niet onbekend. We weten allemaal dat spieren, ademhaling, reflexen ... door oefening verbeterbaar of controleerbaar zijn. Welnu, het ZIEN is ook trainbaar en visuele vaardigheden zijn tot op hoog niveau te brengen. De discipline die zich hiermee bezighoudt is de functionele optometrie.
Deel 1 in Tijdschrift voor sportverzorging, nr 3 1987
Deel 2 in Tijdschrift voor sportverzorging, nr 4 1987