Uw afspraken met het Centrum nakijken

U kunt uw afspraken met Centrum Beter Zien hier nakijken.
Het volstaat uw naam en uw wachtwoord in te voeren om de volledige lijst van uw toekomstige afspraken te bekomen.

Familienaam Voornaam
Wachtwoord
Het wachtwoord bestaat uit 2 letters gevolgd door 5 cijfers en eventueel nog één letter (voor wachtwoorden bekomen na 24/10/2010).
Indien u uw wachtwoord nog niet ontvangen hebt kunt u het aanvragen per e-mail: info@centrumbeterzien.be .