Centrum Beter Zien Bacchuslaan 19 2600 Berchem tel 03 235 67 10 www.centrumbeterzien.beBERICHT AAN ONZE CLIENTEN EN AAN ONZE VERWIJZERS

Centrum Beter Zien sluit in 2019 definitief de deuren, na veertig jaar activiteit in de functionele optometrie, de optometrische visuele training en het optometrie onderwijs.
 
Op 1 oktober 1979 werd het toenmalige ĎCentrum voor Visuele Trainingí opgestart in de Bacchuslaan 19 te Berchem, waar onze activiteit vandaag nog steeds plaatsvindt.
 
We zijn blij dat we vele cliŽnten hebben kunnen helpen met een functionele aanpak van hun visuele problemen.
 
We vinden het ook heel fijn dat we vele verwijzers uit de medische, paramedische en psychopedagogische wereld een antwoord hebben kunnen geven op hun vraag om bij hun cliŽnten functionele visuele problemen in kaart te brengen en deze te verhelpen of te begeleiden.
 
Gezien het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd van Guy Naegels al enige tijd geleden bereikt werd en dat er geen opvolger is voor de activiteiten van het Centrum gaan de deuren onherroepelijk dicht.
 
Sinds 22 april van dit jaar is optometrie bovendien onderworpen aan een Koninklijk Besluit dat de uitoefeningsmodaliteiten van het beroep regelt. Onder meer zijn optometrische evaluaties bij -16 jarigen en optometrische visuele training enkel nog mogelijk op voorschrift van de oogarts. De aanpassingen aan deze nieuwe regelgeving zijn dermate omslachtig dat ze binnen het voorziene tijdsbestek Ė onder meer gezien de lange wachttijden bij oogartsen - niet meer realiseerbaar zijn voor Centrum Beter Zien.
 
Wij nemen dus geen nieuwe cliŽnten meer aan en verwijzen u graag naar de beroepsvereniging Belgian Federation of Optometrists voor verdere informatie info@bfo-optometry.be    0478 20 86 45.
 
Voor lopende zaken kunt u bericht laten op 03 235 67 10 of op info@centrumbeterzien.be

Dankbaar voor het jarenlange vertrouwen,

Guy Naegels
Functioneel Optometrist
Fellow American Academy of Optometry
Fellow College of Optiometrists in Vision Development
Katelijne Theuwissen
Visueel therapeut, Remedial Teacher
Master Taal en Letterkunde
Psychopedagogisch consulent